I Ching voor managers

Jacques van der Logt geeft advies op basis van zijn boek I Ching voor managers.

Onder manager wordt eenieder verstaan die leiding geeft; ongeacht grootte en samenstelling van de groep.

Voor alle duidelijkheid: I Ching (I Tjing) wordt door Jacques niet als orakelboek maar als wijsheidsboek benaderd. Hierbij worden wetmatigheden duidelijk zoals deze zich bij menselijke aangelegenheden voordoen.

Problemen worden door hem in een ruimer kader, dan het overbekende, geplaatst.

Wanneer men zaken in een nieuw licht gesteld ziet, krijgt men de kans een vastgeroeste, vaak eenzijdige, kijk op zaken aan te vullen met nieuwe gezichtspunten. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat men anders met situaties omgaat dan voorheen.